Informacje na temat leasingu

Czym jest leasing

Jest to umowa zawierana pomiędzy osobą prowadzącą działalność gospodarczą a przedsiębiorstwem leasingowym. Na mocy ten umowy przedsiębiorstwo leasingowe nabywa pożądany przez klienta leasingowego środek trwały u przekazuje mu go w użytkowanie na cały okres trwania porozumienia leasingowego. Oczywiście, nic nie dzieje się za darmo, dlatego też jest on zobowiązany do dokonywania okresowych, terminowych spłat ratalnych w kwotach ustalonych w umowie. To nie wszystko, musi on także przestrzegać wszelkich zakazów, nakazów i ograniczeń zawartych w umowie i Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. To tam zawarte są wszelkie informacje na temat postępowania obydwu stron w najróżniejszych sytuacjach oraz informacje o dodatkowych fakturach, które mogą pojawić się w trakcie umowy, jak np. opłata za transport leasingowanego sprzętu do miejsca wskazanego przez leasingobiorcę. Generalnie, każdy przedsiębiorca powinien bardzo dokładnie przestudiować nie tylko umowę lecz również OWUL i dopiero później decydować się na zawarcie umowy na leasing łódź. Sprawdź oferty Millennium Leasing.

Zalety

Zacznijmy od tego, że w bardzo krótkim czasie przedsiębiorca może cieszyć się zupełnie nowym środkiem trwałym niezbędnym w jego przedsiębiorstwie. Może to być samochód dostawczy czy osobowy i inne, maszyny, urządzenia, a nawet nieruchomości. Zakładając, że zawrze umowę na leasing operacyjny to w koszty prowadzenia działalności gospodarczej będzie mógł wpisać opłatę inicjalną wraz z ratami leasingowymi (zarówno kapitałowymi jak i odsetkowymi). Podatek VAT będzie opłacał od każdej raty oddzielnie, co niewątpliwie jest dodatkową zaletą. Taki leasing pozwala na dobrą optymalizację podatkową, gdyż dzięki ratom zmniejszamy podatek dochodowy, a w zależności od tego, jak leasingowany środek trwały jest wykorzystywany, możemy odliczyć nawet całość podatku VAT, co także jest niesamowicie korzystne. W przypadku takiej formy finansowania istnieje również wykup, który stanowi pozostałą do spłaty kwotę finansowania. Minimalnie w trakcie trwania porozumienia leasingowego trzeba spłacić czterdzieści procent wartości początkowej. Zwykle jest to większa kwota. Warto wspomnieć również o leasingach niskiej i wysokiej raty. W przypadku tego pierwszego raty są maksymalnie niskie z bardzo wysoką wartością wykupu i ten rodzaj finansowania przeznaczony jest dla osób nie zainteresowanych wykupem, a np. zawarciem kolejnej umowy leasingowej po zakończeniu trwania obecnej. W leasingu wysokiej raty jest odwrotnie, raty są wysokie a kwota wykupu minimalna, i jest to leasing dla osób, które chcą wykupić leasingowany przedmiot, aby następnie dalej z niego korzystać lub też sprzedać na rynku wtórnym.